NVB Jaarcongres 2011: web 3.0 het semantische web deel 1 #nvb11

3 Reacties

Web 3.0 – ook wel het semantische web genoemd – is dichterbij dan iedereen denkt.

Ivo Zandhuis

 Wat wordt nou precies verstaan onder ‘Semantisch Web’? Sir Tim Berners-Lee, de grondlegger van het World Wide Web, heeft het ooit gedefinieerd als “a web of data that can be processed directly and indirectly by machines”. Maar er zijn ook andere definities, waarvan sommige eerder thuishoren in de wereld van de science fiction dan dat ze gebaseerd zijn op science faction. Ivo Zandhuis (zelfstandig consultant) leidt het debat. Edgar Meij (Universiteit van Amsterdam) gaat in op de ontwikkelingen van information retrieval. Lukas Koster (Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam) belicht het fenomeen Linked Open Data. En studenten van IDMdenhaag presenteren een praktijkvoorbeeld van semantic networks bij IDM.

Zo, de studenten van de IDM wel … dit is eigenlijk iets waar ik al een poosje meer van wil weten. Zou eigenlijk wel een cursusje Semantisch web/zoeken willen volgen (GO??). Worden we wijzer vandaag?

Ivo Zandhuis heeft een eigen bedrijf en twittert.
Over het proefschrift van Edgar Meij schreef de Automatiseringsgids in 2010: Promovendus maakt zoekmachines slimmer . Aldoor al van plan om dat te gaan lezen, maar is er maar steeds niet van gekomen. (luiheid natuurlijk).
Lukas kennen we natuurlijk als  Tweep en als blogger (en bierdrinker).

Mollema en drie studenten.
———————

Het live verslag.

Ivo heet ons welkom.
Eerst drie kwartier discussie en daarna drie prestaties van een half uur. (Die doe ik apart denk ik)

………
Meeste mensen uit zaal komen uit de academische bibliotheek, een deel uit de bedrijfsbibliotheek, paar OB, paar erfgoedinstellingen en enkele ICTers.

Stellingen om uit te zoeken hoe we er in staan:

1) web is goed zoals het is. hoeft niet verandert.
Niemand onderschrijft dat.
Laten we voorbij catalogus denken, het gaat om toegang tot informatie waar die ook vandaan komt.
Bekende kreet: ‘Geen collectie maar connectie’. Lucas is het daar niet mee eens. juiste wel collectie, maar een andere invulling aan het woord collectie geven.
Computer trainen om je te begrijpen.

2) Linked data is voor techneuten, daar heb ik niets mee te maken, hoef ik niets van te weten.
Deze sessie is niet voor techneuten.
Vraag uit de zaal: zeg eerst eens waar het over gaat.

Anwoord: Relatie tussen dataelementen leggen, connecties leggen tussen je catalogus en informatie elders.

Zelfs techneuten hebben soms moeite het te volgen als het over linked data/semantische web gaat, zegt een van hen.
Dit onderwerp heeft een belangrijke technologische component, maar op zich kun je eigenlijk nu ook al relaties leggen.
Rol IPer gaat erom te weten wat er kan.

3), Linked data is nog te prematuur

Vraag uit de zaal: keer t programma om, laten we eerst presentaties houden, dan weten we waar we het over hebben.

____________________

Edgar Meijaan het woord.
Wat betekent semantisch zoeken.
‘gewoon’ zoeken via Google, maar Bing, Yahoo.
‘watson’ zoeken: vraag op antwoord geven, maar Watson is niet altijd even slim.

Zoeken
Verbetering wordt steeds moeilijker te realiseren : snelheid, de nadruk ligt op rekenkracht.
Uitdaging : begrip van cognitie, hoe pakken mensen probleem aan, begrip op.
Dieper begrip van queries en content
Verschil Paris Hilton is dat een persoon of een hotel in Parijs.

Nu krijg je al vaak een interpretatie van je zoekvraag als je bv zoekt naar Wenen, Oostenrijk  komt de zoekmachine met een kaart, en met suggestie wat er te doen is.
De zoekmachine moet al vrij zeker weten wat men wil, anders werkt het contraproductief en gaat vraagsteller weg naar een ander systeem.

Nieuwe zoeken
Rijker zoeken heeft semantisch zoeken nodig.
De onderdelen:

 • Aggregatie
 • voorspellingen
 • semantische profielen
 • semantische queries
 • complexere taken.

Combinatie zoekvraag en documenten

Vertaling van queries naar andere presentatie.
Snap to grid. Bv  Starbucks Schiphol =  Het bedrijf en de locatie

Je ziet dat nu al als je naar Reehorst Ede zoekt in google, dan krijg je al aggregatie waardoor het resultaat op een bepaalde manier wordt gepresenteerd: de map, de prijs van een kamer etc.
Harrison Ford zoeken in Yahoo geeft ook iets vergelijkbaars: hij weet dat t een filmster is, foto’s films, persoonsgegevens.

Semantisch web
Gaat om link van data linked data en RDFa (Resource Description Framework)
Grote instellingen gebruiken Linked data.
RDFa de opmaak in XML bijv een persoon met onderliggende gegeven als naam, adres, land, beroep.
rNews  (embedded data in online news) is de  nieuwe standaard als specificatie voor RDFa: hoe geef je in je artikel aan waar het precies om gaat. Zo wordt het voor een machine gemakkelijk om gegevens aan elkaar te koppelen.

Schema.org
Gestandaardiseerde RDFa.

Wat kun je er zelf mee?
Zoekvraag komt binnen, zoeken, ranking, presentatie aan gebruiker.
Impliciete data is data die jijzelf toe kunt voegen aan documenten.
Informatie extractie.
Er zijn tools die in de tekst als ze dit soort info vinden dat kunnen linken aan een ander bestand bijv persoonsnaam aan wikipedia.
Fietstas bijv, dat is tool dat ze in Amsterdam gebruiken als text analyse tool.

Vraag: wat een bibliotheek bijdragen?
Data. Mankracht.
We zijn teruggekomen bij kennisindeling.
Een goed onderhouden thesaurus is van groot belang. Met name voor obscure collecties.
Bibliotheek weet veel van gebruik van collectie.

NVB Jaarcongres 2011: veranderingen die internet teweeg heeft gebracht vervolg debat 2 #nvb11

Laat een reactie achter

Het echte debat nu.

Je moet er hard voor werken om echte feiten boven water te krijgen.
Geert gebruikt 6 zoekmachines, en het meeste van al  Wikipedia om te zoeken.
Er moeten opgevoed worden in wantrouwen.
Marleen: geldt niet alléén voor internet, maar voor alle media vormen:  er zit vaak informatie tussen die niet klopt.
Stine deelt dat.
Wikileaks geeft burger controlerende macht terug.
Geert: voor gewone gebruikers is moeilijk macht van grote bedrijven goed te schatten.
Stine: media educatie op scholen van groot belang.

 • We worden bedonderd, gemanipuleerd.
 • Is het eigenlijk erg dat het commercieel is?  Als we maar vinden wat we willen vinden.
 • We zijn technology-illiterate.
 • Filter bubble is groot gevaar voor democratie.
 • Zelfversterkende factor, je zoekt mensen die op je lijken.

Is het erg dat iedereen iets anders te zien krijgen?
Aanbieders van informatie zijn niet allemaal gelijk voor Google.
Je moet vooraf veel rumoer over je product maken voor je hoog in de rangen van Google belanden.
Zaal:  dat is niets nieuws, vroeger was de informatie (uit geschiedenisboekjes bv) ook gestuurd.

Zaal: je hoeft ons niet te overtuigen , we zijn een zaal vol informatiespecialisten.
PJ: Waar wil je het over hebben? Corrigeer ons maar.

Een van nieuwe rollen vna de IPer mensen begeleiden, maar ook informatie schiften.
Marleen het gaat verder. We zijn allemaal bewust van manipulatie. De vraag is kunnen we de tools verbeteren. Kunnen we een rol spelen bij verbetering van tools? Er zou meer betrokkenheid bij research en development zou uit deze groep moeten komen. Nu komt het teveel uit de ict hoek. (Prima, meest zinnige opmerking van de discussie!)

Stine, rol ‘begeleiding’ klinkt te neutraal, selectie is bv niet neutraal: voor mijn studenten zoek ik uit wat ze zouden moeten lezen. (Hier komt de curation om de hoek kijken, maar niemand pakt t op)
Ideologie kritisch.
Zelfreflectie is heel belangrijk.

Zaal: we zijn gewoon slecht in begrijpen van technologie.
Het gaat ook in deze bijeenkomt over technologie, maar niet over wat mensen bezig houdt.
Het is instrumenteel inzetten van anderen via sociale netwerken wat we doen, maar willen we dat?
Iemand anders uit zaal: ik doe soms maar wat en ik ben ook een IPer.
Wie voeg ik wel en wie niet bij Linkedin en om welke reden. (Tsja)

Bedrijven sluiten sociale media soms af, en sommige mensen voelen zich geamputeerd als ze afgesloten zijn van hun netwerk.
In de journalistiek wordt participatie  soms juist afgedwongen, dan is het van belang om informatie snel te weten. Voor IPer is dat niet zo het geval.
Geert pleit voor taakgericht gebruik van social media. Kun jij t naar je hand zetten. (pff…)

Marleen: kunnen we eigenlijk wel oorspronkelijk denken.
Social media worden nu strategisch ingezet.
De evangelists verlaten het al weer.
Er is geen opt-out: wat je eenmaal hebt prijsgegeven krijg je nooit meer terug.
Anonieme vrijheid is onmogelijk in deze tijd.

Hoe staat het er voor over 20 jaar? kunnen we dan deze discussie nog houden?

 • Stine: IPer zou ook bezig kunnen zijn met het laten verdwijnen van informatie.
 • Geert : protocollen worden vastgezet. Dan minder ruimte voor dit soort debatten.
 • Marleen: dan praten we niet meer apart over internet. Toekomst overkomt ons niet zomaar, die kunnen we mede ontwerpen!

NVB Jaarcongres 2011: veranderingen die internet teweeg heeft gebracht vervolg debat 1 #nvb11

Laat een reactie achter

Marleen Stikker
Open source – open content – open design – open data.

Makezin.com

We willen liefst verantwoordelijkheid nemen over jet eigen leven.
We zijn allemaal eigenwijs.

Internet is er, is overal, kun je niet meer aanwijzen.

Vol. 04: Owner’s Manifesto

If you can’t open it, you don’t own it: a Maker’s Bill of Rights to accessible, extensive, and repairable hardware.

Makezin.com
Remixen.

Motieven voor open data
Democratie, efficiency, innovatie, leefklimaat.
Met open data meer toegang, meer feedback, meer betekenis aan data.

Overheid heeft portal opgestart: ‘open uw data’  Data.overheid.nl
Het lekken van troonrede gaf aan dat daar intern nog conflict zijn over wanneer wel en niet.
Ze vindt dat er goede reden moet zijn om het niet openbaar te maken, niet omgekeerd.

Apps for democracy.
Je kunt niet alles bedenken wat je met eigen dataset kunt doen.

Apps voor Nederland.
Kom je tot oplossingen waar je anders niet toe zou komen, je bent altijd maar een stukje van de puzzel.

Hoe kun je meedoen?
– data ruw aanleveren bij portal

Open data in culturele sector.
Arts holland open data forum.
(Waar gaat  trouwens alle info heen als ze archieven/bibliotheken sluiten )

Verzamelen data dat aanbieden aan mensen die daar Apps voor kunnen maken.
Niet proberen in eigen organisatie op te lossen, maar verbindingen leggen.

NVB Jaarcongres 2011: veranderingen die internet teweeg heeft gebracht – debat #nvb11

Laat een reactie achter

Aankondiging op de NVB website: “Het grootste deel van het plenaire ochtendgedeelte is gereserveerd voor debat. Centraal tijdens dit debat staan de veranderingen die internet teweeg heeft gebracht en de gevolgen daarvan voor het vak van bibliothecaris en – in brede zin – de informatieprofessional. Drie ‘denkers/opiniemakers’ geven eerst een korte presentatie van 10 minuten waarin ze hun visie op het thema geven. Alles kan daarbij aan de orde komen: vrijheid van informatie, privacy, intellectueel eigendom, open content, generatieverschillen, ontlezing, het einde van het papieren boek etc.

Pieter Jan Hagens Stine Jensen Marleen Stikker Geert Lovink

Daarna gaan ze o.l.v. Pieter Jan Hagens met elkaar én met de zaal in debat. De debattanten zijn filosofe Stine Jensen, Waag Society-directeur Marleen Stikker, en mediatheoreticus en netcriticus Geert Lovink.”

———————————-

Stine Jensen daar heb ik wel van en over gelezen:  bijv over intimiteit in tijden van Facebook en Wikileaks (Trouw). In Opzij stond ook een artikel daarover, maar dat is niet vrij online. Wat me meteen voor haar inneemt -zie ik aan Facebook) is dat ze van Nick Drake houdt : me too!
Er is ook een interview met haar in Intellectueel Kapitaal (ooit was dat gratis maar nu  samen met DigBib geloof ik … maar dat wordt me te ingewikkeld, ze gaan maar bloggen als ze willen dat ik ze lees).
Marleen Stikker  ‘Als ‘burgemeester’ van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1994 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het interne.’  zegt de site. Tsjonge! Nu is ze directeur van de Waag society:  een medialab dat creatieve technologische toepassingen ontwikkelt voor maatschappelijke innovatie.  Ook niet mis.
Pieter Jan Hagens is presentator, maar ik kijk nooit tv, dus daar kan ik niets zinnigs over zeggen.
Geert Lovink ken ik niet, maar hij staat wel in  Wikipedia en hij heeft Facebook verlaten: Join the Facebook Exodus on May 31! Och, daar is wat voor te zeggen, verder blogt hij met lange artikelen.

(Maar zo te zien twitteren ze geen van allen, en zijn ze op GooglePlus ook niet actief. Tsja ..
Stine en Marleen zitten nog wel op Facebook, dat is in elk geval iets. En Geert blogt.
Niet erg actief bezig met social media dus, maar dat is niet ’t hele internet natuurlijk: al zet ’t misschien wel de toon voor ’t debat … wel, we zullen zien.)

————————————
Stine Jensen mag 10 min praatje houden.
Ja in toekomst komen mensen alléén voor koffie naar de bibliotheek: dan moet je dus ook zorgen dat er goede koffie is.
Rol IP zoals zij die ziet baseert ze op basis van haar boekje ‘Echte Vrienden’.
We komen tegenwoordig om in  de informatie en iedereen is beetje IPer geworden.
Het is voornamelijk schone schijn op het internet, en informatie wordt aangeboden als koopwaar.
Het onderwerp van een ander boek van haar komt voor uit identiteit: hoe we onszelf definiëren. Ik ben …. en dan noem je bijv naam, beroep, overtuiging, etc… zo hebben ze  er 12 definities van gevonden.
Ik heb <vrienden>  dus ik ben.
Wat ze ineens bedacht: je kunt ook zeggen: ik communiceer, dus ik ben
Alle contacten vormen ook weer een zee van informatie, sterker, contacten zijn ook handelswaar geworden.
Persoonlijke informatie wordt erg gewaardeerd.
Je kunt wel iets leuk vinden, maar niet iets niet leuk te vinden.
Het op waarde schatten van een beeld  is ook een taak van informatie deskundige: ze heeft een fotootje van een baby in badje op internet gezet en gezegd dat het haar dochter is. niemand twijfelt er aan of dat ook zo zo, en dat komt door het plukje basilicum dat een beetje uit haar haar lijkt te groeien. Daarmee lijkt het een amateur foto: ze kreeg zelfs advies op ene fotoclub te gaan. Maar iedereen gaat voorbij aan de gedachte dat het wel eens helemaal haar kind niet zou kunnen zijn…
Iedereen lekt informatie.
Die informatie komt in lagen informatie op internet -naast elkaar – waardoor de hiërarchie eruit verdwijnt.

Intiem kapitaal bestaat uit:
Economische,cultureel,sociaal en symbolisch kapitaal.
We geven veel informatie vrijwillig weg en organisaties verzamelen en combineren dat. (als veel mensen met zo’n spijkerbroek ook Starbucks koffie drinken, dan …)
Persoonlijke informatie is handel geworden.

Net delusion, je zoekt steeds dezelfde informatie, bevestigen van wat je al weet.
Er wordt vaak gezegd dat internet democratisch is, maar dat is helemaal niet zo.

Schipperen tussen anonieme en transparante vrijheid.
Pak je taak op als een Peter R de Vries, begeleid mensen daarin, onderzoek alles, twijfel overal aan.

Daar er tegenwoordig een grotere verscheidenheid aan contacten is als vroeger, zit daar ook een mogelijke taak in: we hebben behoefte aan uitgebreider jargon daarin. Om verschillende soorten informatie en contacten te verrijken.
———

Geert Lovink is ook betrokken geweest bij digitale stad.
Laat blog institute of network cultures zien:  media research center, zij doen veel onderzoek
We worden in defensief gedrukt en zouden daar vanaf moeten:  kritiek heeft ook een ontwerpende taak.
IPers nemen een eigenwijze positie in die zou hij willen versterken.

Verdere introductie bewegende beeld: Video Vortex hoe geven we daar zin aan.

Wikipedia
Een ander onderzoeksprogramma van hen is  How to analyse Wikipedia.
Wikipedia is de enigste non profit in top 100 grootste internet bedrijven.
Heeft geld uit India gekregen om dit te doen!
Moest verder gaan dan alleen statistiek onderzoek.
Probleem van wikipedia is bijv: de ontbrekende vrouwen. Is toch nog teveel een geeks iets.

Unbound books: Onderzoek naar ebooks.
Meer toegepast, willen graag contact met publiek, graag partners.
Liggen heel veel mogelijkheden om hier te interveniëren.
Neem contact met hem op, we hoeven standaarden van Apple of Amazon niet over te nemen, kunnen daar zelf in varieren.
In OBA maart 2012 gaan ze daarmee verder.

Society of the Query. Is een onderzoeksprogramma maar hier komen ze niet heel veel verder mee.
Algoritmes zijn te ingewikkeld en er is te weinig bekend over cultuur van zoeken.
Daar zouden ze ook graag meer medewerking van het publiek  in hebben.

Unlike Us : Social media.
We hoeven ons moet afhankelijk op te stellen van deze grote platforms als Facebook en Twitter.
We kunnen zelf georganiseerde netwerken ontwikkelen, met innovatieve tools die mensen echt nodig hebben.

Evenementen in maart 2012 van
Unlike Us en Unbound books

_______
Vervolg in nieuwe blogpost anders ben ik dadelijk hele tekst kwijt

NVB Jaarcongres 2011: Een ander vak – opening #nvb11

1 Reactie

De zaal is bomvol, er zijn meer dan 1100 collega’s, en helaas is de WiFi niet geweldig: ik krijg startpagina niet eens in beeld.
Vandaar dat ik het ochtend gedeelte via de telefoon probeer te bloggen.

Plenair ochtendprogramma
Om 10.15 uur opent NVB-voorzitter Michel Wesseling het NVB Jaarcongres 2011.

Filmpje: ‘omdat t kan hoef je nog niet alles te doen’.
Had t al eens gezien… van die Twitter hater, ben even kwijt wie t ook weer was.
(Louis CK)

De telefoon mag wel aan, maar geluid graag uit.

 • Michel vertelt dat moeilijke periode voor de NVB nu over is, dankzij Saskia en Suzanne.
 • De ledenadministratie is nu  op orde.
 • Het Lbsvo (geen idee waar t voor staat) wordt niet aangesloten bij NVB, dit heeft de laatste tijd ook veel energie gekost.

Werken aan verdere opbouw
‘Nvb2015 beroep met impact ‘is titel van werkplan.
Nsma zal publicaties tegen lagere prijzen aanleveren.
Ingressus (en nog een nadere organisatie) geeft (naast de GO) korting op trainingen.

Er wordt gewerkt aan het versterken van de NV door nieuwe leden aan te brengen:  in deze zaal zijn 200 niet leden.
Versterking bestuur gezocht.

We zijn allemaal bezorgd over toekomst vak, daarom zien we ook veel in meer samenwerking met andere organisaties als sod, riic, fobid, NBA.
We gaan ons meer richten op de overeenkomsten en minder op verschil.

Hij laat dat plaatje zien met de verkeersborden ‘alle richtingen’ linksaf en daaronder ‘bibliotheek’ rechtsaf.

De Bezuinigingen die ons nu treffen zijn buitenproportioneel. En de termijn waarop dat zou moeten is vaak zo kort dat we er niet voldoende op kunnen reageren. Manifesto ‘we are more‘ : er is een petitie te tekenen, hij pleit daarvoor.
De KIT bezuinigingen treffen ook nog eens meer dan 200 bibliotheken in het buitenland. KIT heeft partners in allerlei landen.
Het is een schande dat onze regering deze organisatie in de kou laat staan (applaus).

2012
Viering 100jarig bestaan.
De interactie gebruiker en IPer is van grootste belang.
Er wordt een partnerprogramma met minder bedeelde landen  opgezet.
Jaarcongres 2012 wordt anders, noteer vin je agenda: 15 november.

– zijn eigen telefoon gaat , hilariteit –

Bobcatsss en ‘library camp‘ in 2012 in Nederland

tot slot
Het vak is niet veranderd, het is ander vak geworden.
Mensen maken fouten omdat ze niet voldoende informatievaardig zijn, en dan is er veel over te doen en wordt de ict functie versterkt, maar eigenlijk is het de informatieprofessional taak die versterkt zou dienen te worden!

NVB Jaarcongres 2011: Een ander vak – voorafje #nvb11

Laat een reactie achter

We breken alle records dit jaar: nog nooit waren er zoveel vakbroeders en  -zusters bij elkaar als dit jaar op het NVB jaarcongres. Het is wel een beetje onduidelijk welk vak dan, niemand weet zelfs meer hoe het heet, maar alla.

Ook nu weer hebben we een preconferentiekrantje gehad met het hele programma en maar goed ook, want er zijn maar liefst 8 tracks, en daarnaast ook nog de bijzondere Arno met de Internet zoekworkshop.
Bijzonder vermeldenswaard is natuurlijk de Happe.ning met een fantastische Twoppy en een Biebshirt.
Bert
heeft zelfs de presentatie al klaar gezet. Wat heb ik toch een leuke tweeps / collega’s.
Eerst dacht ik naar het vak zelf en de opleidingstroubles te gaan, maar aan de andere kant, die twoppy… en   e-books, open data, al dan niet Nieuw werken, web 3.0, unconference -hebben ze een semantisch netwerk gebouwd?-  en iedereen vraagt of je naar deze of naar die komt, keuzes, keuzes…..
Beste NVB: volgend jaar graag  een locatie met grotere zalen en minder tracks, dit maakt de keuze wel heel moeilijk!