ILI2007: portals en wiki’s op het werk

Laat een reactie achter

Jean-Francois Nominé, van INIST (Institute for Scientific and Technical Information)

Nomine heeft verschillende portals opgericht om verschillende groepen onderzoekers te steunen. Elke portal kreeg een redacteur. Dat is in verschillende fases gedaan, ook de research bibliothecarissen kregen een portal.
Als gevolg daarvan bleek personification nodig om de info bij de mensen te krijgen zondr ze te overspoelen, een ander soort portal was daarvoor nodig.
Maar hoe pak je dat aan:
– presenteer alles en laat daarna inperken
– via een bookmarking tool bijv
– mogelijkheid om zelf ook bronnen toe te voegen
Voorbeeld: http://bibliocnrs.inist.fr (Doorlinken lukte niet tijdens presentatie 😦 )
In de nabije toekomst komt er een soepele manier van tagging bij.

en nadeel is dat je al gauw van de ene website naar de andere moet ‘ hoppen’: dat maakt gebruikers niet blij.
De persoonlijke startpagina’s van Netvibes ed kunnen gebruikt worden als voorbeelden om elementen als widgets in te voeren in je eigen website.

At INIST (Institute for Scientific and Technical Information), web developers have created a comprehensive catalogue of online journals and resources. Customising it to smaller communities inside the research units or to personal interests has been technologically challenging.

ILI2007: de impact van web 2.0

Laat een reactie achter

Ken Chad, en David Pattern (blog)

Ken Chad noemt ‘The Networked information econmy’ dit zou je moeten lezen: gaat echt over het verbinden van mensen: de motor is niet altijd geld.
Vroeger konden mensen zich niet zo gemakkelijk uiten, omdat ze er het geld niet voor hadden om hun bedenksels breed te verspreiden, tegenwoordig is dat veel gemakkelijker.
Leadbeater: heeft het over de opkomst van de ‘Pro-Am’: de meeste creatieve ideeën komen vanuit een samenwerkingsverband, en echt niet van grote bedrijven. Maar daar heb je een platform voor nodig: creeer die als bibliotheek dan ook.
Niet iedereen is het hiermee eens trouwens: de ‘cult van de amateur’ (Keen) komt om de hoek en bibliothecaris Michael Gorman.

Maar of je het ermee eens bent of niet: de wereld is aan het veranderen. Zo ook de overheid zie Cross: Open the gates of information. Guardian 2007 Government 2.0 ?
Zie ook: The power of information: review bij Mayo en Steinberg (2007)

In plaats van de mensen te vertellen wat ze moeten doen: kijk of er een website is en ondersteun die. Instrueer ambtenaren om daarmee om te gaan: dan is besturen niet meer one-way maar een coöperatief proces.
Is wel werg moeilijk, want je geeft de controle uit handen. Werk in de ‘ enabling way’.
De grap is dat de overheid, omdat ze gewend was info gratis te geven, zo eigenlijk meer geld kreeg dan voorheen, en nu toch her en der wat terugkrijgt.

Kunnen bibliotheken hiervan leren? Zeker: eigenlijk gaat dat net zo op voor (openbare) bibliotheken! Vervang in die tekst ambtenaren door bibliothecarissen en het gaat zo op.
Geef dan ook je metadata uit handen, in plaats van dat achter slot en grendel te houden

Impact on business models
Je hoeft niet zozeer geld te verdienen, maar denk over jezelf als over een business.

Copyright blocks access!
De de industrie is er maar bang voor: dat ze zoveel gaat verliezen als ze hun content vrijgeven, maar dat is maar helemaal de vraag: Context is king en niet de content! Dat is een tamelijk nieuw concept.
Denk erover na of je als bibliotheek echt ‘collaborative’ bent.
Ben je echt informatie aan het delen, en zorg je ervoor dat dat kan? Heb je een ‘big organization’ cultuur, of zorg je dat je open bent?
Haal je bibliotheeksysteem uit elkaar en mix het met andere systemen

Dave Pattern over: Opac ‘sucktitude’ (my opac Sucks) en wat eraan te doen

How can your OPAC be fun?
(Stephen Abram zei het al over LibraryThing: het was 5 jaar geleden toch ondenkbaar dat mensen dat vrijwillig zouden doen?)
Op een schaal van 1 – 10 haalt gemak en dergelijke zaken maar een schaal onder de 5, en het belang van de Opac zit boven 9: dat spoort niet. Wat eraan te doen?

 • spellchecker: ongelooflijk toch dat de meeste OPACs geen spellchecker hebben!. Met een zero resultaat geven de meeste helemaal niets, sommige zeggen: kijk naar je spelling, maar de betere komen met suggesties uit eigen bestand. Nog beter is dat aan te vullen met bijv ‘serendipity keyword’ uit ‘ answers.com’.
 • oude gegevens uit circulatielijsten en uitleningen kun je‘minen’ en daardoor met leensuggesties komen: Lezers die dit lazen, lazen ook …
 • andere edities en related works kun je opsporen via OCLC of LibraryThing
 • user ratings and comments. Geef bijv de mogelijkheid aan je lezers om 1 tot 5 sterren te geven
 • zorg voor RSS
 • openSearch (A9 Amazon’s next generation search engine)

Tips

 • betrek staf erbij
 • betrek gebruikers erbij
 • moedig uitproberen aan
 • wees niet bang fouten te maken
 • monitor gebruik

Ervaring leerde dat de OPAC nu deze gepimpt is veel meer gebruikt werd, terwijl de info die erin precies dezelfde is als altijd al ….
Slide op slideshare: http://www.slideshare.net/daveyp

ILI2007: Collexis

2 Reacties

Edward W. Vergragt Collexis

Van woord zoeken naar knowledge information: collexis maakt een ‘fingerprint’ van alle business informatie van je tekst.
Zonder het document te lezen kun je meteen zien waar het over gaat.

Maar dat moet je niet beperken tot documenten: emails, CV’s etc horen daar ook bij. Via aggregatie kun je een knowlege profiel maken van een organisatie.

Deze methode is niet specifiek web 2.0,. Maar voegt wel een ‘human touch’ toe aankale zoekresultaten.
Voorbij web 2.0 gaat men naar web 3.0: het semanitsche web.

Collexis werkt al voor Wageningen o.a., maar ze zijn met de TU Delft vandaag life gegaan met een presentatie.

ILI2007: de next generation en de bibliotheken

1 Reactie

Opening key note van Stephen Abram (SirsiDynix). Next Generation Libraries: The 2.0 Phenomenon. (Hij blogt op Stephen’s lighthouse)
Zijn tekst roept vooral op om wat te doen, al is het niet perfect, en niet te wachten tot we helemaal buiten spel staan. Hij komt meer met vragen en oproepen dan met antwoorden ….

De jeugd van nu is ‘Smarter, brighter and more connected’ en met elke generatie is dat meer het geval: tegenwoordig is er niet alleen sprake van de Millenials, maar zelfs van de Post-Millenials. Hoewel die nog nauwelijks kunnen lezen kun je wel hun oogbeweging volgen: dat geeft aan dat hun manier van leren ook anders is!

De futurist Stephen Abram reist de hele wereld over en spreekt met allerlei bibliothecarissen over de nieuwe rol van de bibliotheek en de bibliothecaris: 150 speeches heeft hij de laatste paar jaar gehouden en hij doet het met swung.

20% van bibliothecarissen weet wat 2.0 is, de rest is 5 jaar voor zijn pensioen en probeert het af te houden 😉 . ‘Onze’ 20% weet wel dat het allemaal niet perfect is, maar wij weten wel welke kant het op gaat.
Het doel van informatieverstekking is door conversatie / communicatie proberen kwaliteit te verbeteren: het gaat niet zozeer om de middelen nu, maar om het doel.
De wereld verandert en de beste manier om de wereld uit te vinden is om dat zelf te doen, en als wij het niet doen, doet Google het voor ons en neemt werkelijk ALLES over.
Let’s invent the future ourselves!

Millenials zijn anders dan wij: ze gebruiken hun hersens anders, en daarmee is hun IQ ook zo’n 20 punten hoger, en dat gebeurt over de hele wereld. Hun gedrag is ook anders, met name dat van de vrouwen.
Ze willen informatie, het formaat waarin kan hun helemaal niet schelen, maar wat doen wij: wij komen met systemen die eerst vragen naar een beslissing over het ‘format’!
Onze generatie werkte met feiten, maar die zijn helemaal niet zo exact als wij ooit geleerd hebben: water kookt niet bij 100 graden, maar bij 98,8 (bijvoorbeeld)..
Informatie naar kennis transformeren is een proces dat leren heet, maar niet iedereen doet dat op dezelfde manier. Maar 20% van de mensen zijn ‘textlearners’ : de meesten leren beter met plaatjes, nummers, muziek, auditief, motoriek, interpersoonlijke interactie of wat dan ook. Al onze databases zijn tekst gericht, en dat wil zeggen dat die dus niet ideaal zijn voor de meerderheid van de mensen!

Alles wordt kleiner
In 2020 past naar verwachting alle content die ooit gecreëerd is op een enkele ipod.
En waar past die bibliothecaris dan nog? Hoe concurreer je als Google alles al aanbiedt?
Wat betekent het als het hele informatie aanbod op een handheld past?
Zoeken door die informatie heen doet Google sneller dan alle bibliothecarissen bij elkaar…

Vergis je niet: het is een fundamentele vraag hoe de financiële kant van de info in elkaar steekt:
Data -> informatie -> kennis -> gedrag
Voor elke stap kan Google geld verdienen (local ads en apps): Google is een enorme geldmaak machine. Het is extra slim van Google ook om de bibliothecarissen hun klanten te laten opleiden.
Praktijkvoorbeeld: iemand bij de ref desk komt met de vraag ‘ kan het niet op Google vinden’: en wat gaat de bibliothecaris meestal doen: opnieuw in Google zoeken … wat doet dat aan het beeld van de bibliothecaris bij de gebruiker?

De How en Why questions: dat zijn de vragen waar het om gaat, daar zijn de bibliotheken voor.
Onderschat het nut van de biliotheek niet, noch die van de traditionele boeken: uit onderzoek blijkt ook dat:
– er 19% minder doden in een ziekenhuis vallen als er een bibliotheek is!
– 57% van de amerikanen het laatste jaar een boek heeft gelezen: dat zijn er veel meer dan vroeger. Er wordt dus niet minder, maar steeds MEER gelezen!
Alleen: de formaten zijn niet meer hetzelfde.

Het aanbod van informatie is steeds meer opgesplitst in stukjes, en veel formaten bestaan al niet meer: diskettes, vinyl. We moeten rekening houden met ‘Format agnosticity’.
De ‘ Article level economy’ is al aanwezig en gaan we nu ook op weg naar de ‘Chapter economy‘? (Hoofdstukken van boeken opsplitsen in boeken? Bij PsycInfo van APA zie je het inderdaad al)

De vraag is: hoe gaan we al die informatie organiseren?

Waar zijn wij?
Bibliotheken zijn sociale instituten, en waar zijn wij in het complete sociale netwerk: op een vaste plek aan de rand, of overal waar de gebruikers ook zijn?
Tijdschriften doen het al, nieuwsvertrekkers als kranten, wetenschappelijke citaties, allemaal zijn ze snel systemen aan het oppakken om te zorgen dat de klanten met hen en met elkaar kunnen praten: ze plakken allerlei sociale netwerken aan elkaar en passen die in in hun eigen systeem.
We moeten niet wachten tot het perfect is: 80% of meer van alle studenten zitten al in sociale netwerken, en maar 30% van de bibliothecarissen! Je bent straks niet meer waar de gebruikers zijn.
Second Life lijkt alleen een recreatieve optie, maar: er is een voorbeeld van een OB in SL die 5000 vragen per avond krijgt! Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen IRL.

Bibliothecarissen willen de ‘Privacylevel’ van hun klanten bepalen en kunnen daarom geen services leveren als Amazon.
Bibliotheken zijn niet arm, maar zijn onwillig om nieuwe systemen te bouwen: stellen we wel de juiste prioriteiten? Zijn we nog steeds bezig met kaartssytemen te verbeteren? (Lipstick op het varken)

Doel bibliotheek:
• commmunity mission en vision
• entertainment is not trivial
• cultural preservation en use / re-use
• learning ,scholarship
• homework support
• bridging the device
• discovery, creation, innovation

En ook:
• Zijn we echt wel van plan om de gebruiker tegemoet te komen?
• Magic sauze = sharing
• Tags in Opac, social tools: er zijn er heel veel en de meeste zijn vrij
• 23 things learning 2.0
• Je moet heel lang aan de kant van de rivier zitten voor er een geroosterde eend in je mond vliegt

ILI2007: een Wiki voor informatiediensten

Laat een reactie achter

Peter Blake (Electronic services librarian van de Australian Catholic University) is een rechtgeaard digitalist en heeft zijn presentatie al online straan 🙂 :  Using a wiki for information services

 At Australian Catholic University, a prototype reference desk assistance wiki is proving effective. When developing a wiki, time must be allocated for editing, ‘grooming’ and moderating the accumulated material.

Eventuele aanvullingen meld ik later wel

ILI2007: registratie (en sightseeing Londen)

Laat een reactie achter

Gisteravond aangekomen in Londen en meteen een plug kunnen kopen voor de telefoonoplader want ze hebben hier andere stekkers en het hotel heeft geen leenexemplaren. Mijn kamer heeft wel een internetaansluiting gelukkig, maar alleen over de kabel, niet WIFI (of alleen tegen extra betaling).

Vandaag geregistreerd voor de ILI2007 en verder een dagje besteed aan sightseeing. Het beste kun je dat doen met een bus: het was aardig weer dus met een ‘open top’ dubbeldekker rondgereden langs alle bezienswaardigheden. (Ook maf: als de ene open top dubbeldekker de andere inhaalt 😉 .)

Bij de Tower afgestapt en een boottochtje gemaakt tot de Big Ben, langs de Westminster Abbey naar Victoria street gelopen: gelukkig staat er zowat op elke oversteekplaats welke kant je op moet kijken, want je vergist je geheid.
En verder met een andere lijn, oa langs Oxford Street en Regent street, uitgestapt op Haymarket, over Picadilly circus: wat een mensenmassa… er lopen hier geloof ik meer mensen rond dan er schapen in Schotland zijn. Wat is Amsterdam dan een provincie stadje!
Erg prettig is dat er tegenwoordig terrasjes zijn: die had je vroeger helemaal niet. En buitengewoon lekkere koffiebars/winkels: Nero koffie, heerlijk, het lijkt Belgie wel!

En dit zijn dan de (geijkte) foto’s

Het hotel loopt vol met ILI deelnemers, er komen er ongeveer 200 vertelde de organisatie mij. We hebben de befaamde congrestas gekregen met de teksten en een aantal hand-outs in een boek (geen CDtje helaas), een klein boekje dat ook op internet full-text te vinden is: A little book of f-laws en een lijst deelnemers. Het zijn overheersend engelsen: van de Nederlanders ken ik alleen Guus, Ronald en Arjan.
Morgen om 9.00 present, maar niet life bloggend dus.

ILI2007: aanloop

5 Reacties

Zaterdag vertrek ik naar Londen voor het Internet Librarian International congres van 8 tot 9 oktober. Het programma staat in middels vast, en er is een Wiki en een Ning group bij library20.ning, waar allemaal nog niet zoveel gebeurt trouwens.

The tag for all blog posts, Flickr pics, etc. is going to be ILI2007

Of er veel geblogd gaat worden is onzeker: er is wel een WIFI toegang, maar daar moet je 20 pond (30 euro!) per dag voor betalen (zowel in het hotel als tijdens conferentie) 😦 … op een internet bijeenkomst! Schandalig!

Maar ja, drie dagen zonder internet in deze setting zie ik ook niet zo zitten … je moet wel.

Aanvulling 6 oktober: op de kamers heb je gewoon 24 uur internet, maar via de draad. Voor de WIFI moet je inderdaad per uur betalen … hum.