Issue nummers in APA electronic resources style

Laat een reactie achter

De APA heeft in de versie uit 2007 van de APA Style Guide to Electronic Resources een wijziging opgenomen ten opzichte van de eerste druk, zonder daar veel aandacht aan te besteden, omdat ze het niet als een ‘major change’ beschouwden, daar deze weer terugging naar de oorspronkelijk versie 5.

De ‘issue numbers’ dienen volgens de oorspronkelijke versie van de APA Style Guide to Electronic Resources uit 2007 zo opgenomen te worden:

For journal articles, always include the journal issue number (if available) along with the volume number, regardless of whether the journal is paginated separately by issue or continuously by volume. This change in reference style from the fifth edition of the Publication Manual is intended to make the format for journal article references more consistent

en in de revisie (ook van 2007) daarvan staat:

If, and only if, each issue of a journal begins on page 1, give the issue number in parentheses immediately after the volume number (see Example 2, first reference in the APA Style Guide to Electronic References). If a journal or newsletter does not use volume numbers, include the month, season, or other designation with the year, for example (1994, April). (page 2)

Aan een artikel uit een database kun je eigenlijk niet zien, of de paginering over de nummers doorloopt of niet, dus hoe moet je dan dat issue numer toevoegen of weglaten? Je kunt ze net zo goed altijd opnemen, gesteld dat je weet om welk nummer het gaat natuurlijk 😉 . Jammer dat APA daar op terug is gekomen.

In afwachting van editie 6 (o, kreun) keuren ze wel beide versies goed trouwens.

APA en DOI

Laat een reactie achter

In 2007 heeft de American Psychological Association (APA) aanvullende richtlijnen uitgebracht betreffende citaties van elektronische bonnen volgens de APA stijl.
Een van hun aanbevelingen is dat de auteur op zoek gaat naar de DOI (Digital Object Identifier) (Website / Wikipedia).

Dat is dus een nummer dat je regelmatig ziet bij artikelen: maar niet bij allemaal.
Onze Linksolver bijvoorbeeld maakt voor sommige titels ook gebruik van opzoeken via de DOI look-up van CrossRef, en het overkomt ons ook regelmatig dat die DOI niet gevonden wordt. Daarmee heb je dus ook geen full-text, in mijn geval.

Als je ergens zo’n DOI nummer tegen komt, kun je die ook niet zomaar intikken in de URL balk: je moet hem eerst ‘Resolven’.  De website waar je dat kunt doen is: Resolve A DOI: tik daar het nummer in en dan wordt je doorgesluisd naar de betreffende plek waar je de full-text kunt vinden.

Vorige week was er discussie over APA en het DOI systeem op de discussielijst van RefWorks: RefWorks heeft nl in zijn uitvoer stijl van de APA deze nieuwe aanvullende richtlijnen toegepast.
Waarmee ze dus meteen een probleem hebben  gecreëerd: want nu moeten studenten en wetenschappers, die al hun handen vol hebben aan het juist hanteren van de wetenschappelijke kant van de zaak ook nog eens op zoek gaan naar een administratief nummer, waar ze verder ook geen boodschap aan hebben. ‘Ridiculous’ en ‘absurd’ zeiden sommigen.
Enkele bibliotheken zijn ertoe over gegaan om de RefWorks uitvoerstijl van de APA 5th edition weer terug aan te passen op dit punt.

Kijk, dan keert het nadeel weer in een voordeel: als je met RefMan of Endnote werkt en al die uitvoerstijlen zelf aan moet passen ;-). (kreun)

Zie verder: