Bibliotheken, google en zoeken augustus 2009 overzicht

Laat een reactie achter

Hmm, merk dat de animo wat taant. Veel hypes laat ik maar voorbij gaan … Ben aanzienlijk minder aan ’t twitteren geweest en sla veel feeds over: of was er echt minder interessants?
Stanislav heeft via Hyves de gemoederen in elk geval wel flink in beweging gebracht over de privacy / veiligheid op internet: na een paar weken werd het op non-actief gesteld, maar het was wel lachen.

Dit hou ik deze maand over:

Bibliotheek / tijdschriften / boeken

Citaties

 • APA heeft nu een zesde druk en dus moeten we gaan nalopen wat ze nu weer voor futiliteiten hebben gewijzigd en zien of we de filters in Refman moeten passen (pff).  300 pagina’s om te vertellen hoe je een lijstje referenties moet maken …  – en nog wat voorschriften – is toch een beetje absurd, je kunt je zelfs afvragen hoe goed het is als je het zo ingewikkeld gaat opschrijven
 • Mendeley lijkt een zeer interessante optie te worden: moet misschien nog ietsje verder ontwikkeld. Zie ook lifehacker
 • Tot mijn verbijstering kun je nog steeds niet gewoon een behoorlijke direct import doen vanuit Scopus naar RefMan, omdat Scopus alleen in Unicode downloadt en RefMan alleen ANSI inleest … slechte zaak!

Google

I enjoy the massacre of ads. This sentence will slaughter ads without a messy bloodbath.

Internet

Research / Wetenschap

Twitter

 • Twitter had deze maand last van een serieuze DDos: lange tijd bleven allerlei apps niet werken, en het versturen van textberichtjes via SMS lukte niet meer
 • RSS to Twitter is a tool to enable you the ability to send RSS Feeds to your Twitter Account. Ha, in no-time zijn ze er ook weer mee gestopt, jammer wel.
 • 100 Serious Twitter Tips for Academics
 • Een aantal twiteraars hebben ondervonden dat een grote hoeveelheid berichtjes ineens verdwenen was. Wil je ze bewaren, dan heb je hier 10 Ways to Archive Your Tweets (RWW) . Een daarvan is Twistory dat kan toegevoegd worden aan google calender: daarmee heb je meteen en backup van je tweets, en een zoekmachine erop. Nadeel is dat het bij inlezen  maar 1 maand teruggaat: benieuwd of-ie tweets die verdwijnen op de lange duur vasthoudt
 • De zoekmachine in Twitter Search zoekt trouwens maar 2 weken terug! Met recht Real time …
 • Maar dat geeft niet, want een maf onderzoekje zegt dat 40% toch maar pointless babble is, en 37%’ just conversational’ .. hoe zouden ze die uit elkaar houden?

Web 2.0

Zoeken

Scopus downloaden naar Reference Manager

1 Reactie

Waarom lukt het nog steeds niet de diakritische tekens uit Scopus goed in te lezen in Reference Manager?

Ik mopperde er al eerder over, en kreeg toen eigenlijk nul op het rekest.  Je zou toch denken dat dat inmiddels is opgelost, maar dat is niet zo. Scopus heeft nu in de ‘help’ het zinnetje toegevoegd:

Older versions of EndNote, ProCite and Reference Manger are not supported because records are using UTF-8 encoding.

Kijk, dat geeft aan waar het probleem zit. ANSI (ASCI)  was eigenlijk lang de standaard voor de tekensets (letters en cijfers) maar ik zie dat dat overal  steeds meer omgezet wordt naar Unicode (of UFT-8). Voor de gewone letters en cijfers is dat niet zo’n probleem, omdat de eerste 256 karakters hetzelfde zijn, maar voor de diacrieten maakt het wel uit.

Scopus biedt nu de mogelijkheid tot ‘Direct export” en dat is heel plezierig: een zoekactie lees je zo meteen in een RefMan database in. Alleen mag je dan hopen dat er geen Franse (Duitse) auteurs, titels, of tijdschriften bijzitten,  want dan heb je een  probleem: een auteur als Côté bijv. is niet behoorlijk in te lezen.

Als Scopus nu de mogelijkheid zou bieden om te exporteren in ANSI formaat, of als RefMan bij de RIS importfilter aangeeft dat dat aan te passen is, was het opgelost. Maar dat doen ze niet.

Wat je nu moet doen is het export bestandje opslaan, openen in Notepad, bewaren als ANSI en daarna pas inlezen in RefMan.   Ook voor versie 11, de update die we niet zo lang geleden hebben aangeschaft. Dan gaat het wel goed, maar echt gebruikersvriendelijk is het natuurlijk niet.

EndNote is sinds versie 8 compliant met UFT-8, dus die heeft daar geen probleem mee:  RefMan en Procite wel. Het ziet er naar uit dat de leverancier RefMan aan het afbouwen is: 8 jaar geleden presteerde het beter dan EndNote, nu niet meer: zie bijv   Endnote X2 versus Reference Manager 12.

Wat te doen? Het was al zo moeilijk om onze ICT te overtuigen om RefMan in het netwerk op te nemen, omzetten naar Endnote , ai… En dan is er nog Refworks, maar dat is niet alleen aanzienlijk duurder, het geeft ook firewall problemen in de combinatie met Word. Zotero is ook geen optie, want ze zijn bij ons Windows-hooked, en Zotero is een firefox applicatie.

Nog even en we kunnen het misschien allemaal wel overslaan en naar Mendeley overgaan….

Juli overzicht

Laat een reactie achter

Bibliotheek

For Denmark, the United Kingdom and the Netherlands free access to scholarly materials could offer significant benefits not only to research and higher education but also to society as a whole. This has been calculated by Australian economist Professor John Houghton in studies which have taken place in these three countries on the costs and benefits of scholarly communication. He has now summarised these findings in a report commissioned by Knowledge Exchange, which is a partnership of the IT bodies from Denmark (DEFF), the United Kingdom (JISC), the Netherlands (SURFfoundation) and Germany (DFG).

 • Intimidated by library and librarian:  Too difficult to use –  Takes too long – Stereotypes
 • People do not think of the library as an important source of electronic information! 😦
 • What libraries can do: “Make library catalogs more like search engines…”

Citaties:

Google

Internet

Research

Twitter

Web 2.0

Zoeken

The web is alive with real-time information. So why search a stale archive? Collecta monitors the update streams of news sites, popular blogs and social media, so we can show you results as they happen. Give it a try.

... van die dingen dus … &  that’s not all there is to read  for a librarian who’s trying to stay informed …

European Reference Index for the Humanities (ERIH) – quote

Laat een reactie achter

Naar een Europese citatie-index? is een interessante post van Peter van Laarhoven op Weblog I&C.

Van Jeroen Bosman hoorde ik dat  Scopus zich  zich in z’n Arts & Humanities (A&H) uitbreiding van vorige week baseert op de European Science  Foundation (ESF) lijsten,  de European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Lezen van de hele log van Peter is aan de bevelen, enkele quotes daaruit:

De bekende citatie-indexen die samen Web of Science uitmaken nemen tijdschriften in andere talen dan het Engels te weinig serieus. Dat is een vrijwel onbetwiste vaststelling. Vooral de geesteswetenschappen hebben er last van, plus delen van de gammawetenschappen. …. De initial lists zijn als pdf-files gepubliceerd, wat het wat lastig maakt om hun inhoud en dekking naar land en taal van publicatie in kaart te brengen. Daarom heb ik ze omgezet en samengevoegd in een grote spreadsheettabel, waarin je simpel kunt filteren op de verschillende gegevens

Verslag Research Evaluation presentatie (Thomson Reuters)

3 Reacties

Ann Kushmerick manager research evaluation and bibliometric data, is net van Philadelphia ingevlogen en geeft de presentatie. Bijeenkomst georganiseerd door Thomson Reuters en gehost bij UBVU 22 juni 2009.

Agenda: Waarom bibliometrie? Waarom WOS, en  Gebruik Nieuwe ISI tools, InCites / ResearcherID

Research cycle: search & discovery / Write & publish / Evaluate / Manage research output.
TR wil op al deze velden actief zijn. Zowel voor onderzoekers zelf, als bibliothecarissen als beleidsmakers.

Trends:

 • competing funding is stijgend
 • competition research faculty is stijgend
 • effectiever gebruik van bronnen

Waarom: o.a.: weten waar je nu staat, waar je geweest bent en waar je heen gaat, en om degenen die erg goed zijn te belonen.

Belang van meten (meten = weten): dan kun je iets van je onderwerp zeggen.

Waarom bibliometrie

 • quality assessment
 • indicatie van impact
 • kwantitatieve analyse moet peer review niet vervangen
 • performance indicators die transparant en reproduceerbaar  zijn

Citation metrics

 • zijn maar onderdeel van geheel van research performance
 • je moet niet naar een enkel getal kijken: verschillende methoden laten andere zaken zien, combineer ze
 • zijn maar net zo goed als de bron waaruit ze komen

Cover WoS:

 • ambitie niet alle tijdschriften op te nemen maar de belangrijkste
 • wel over hele breedte wetenschappen
 • consistent
 • > 42 million records, 11000 tijdschriften
 • Conference proceedings 120.000 zijn laatst ook erbij gekomen
 • 105+ jaar  ( is idd sterke punt van hen)

University rankings

JCR wordt 1x per jaar geactualiseerd en is vrijdag ge-updated

Nieuwe databases van ISI

 • Chinese scince citation
 • Biosis citation index
 • Century of social science (nu ook terug tot 1900)

Conference proceedings

 • Zowel voor de sciences als voor de social sciences
 • Waarom? Omdat ze voor de onderzoekers erg belangrijk zijn: sommige disciplines (engineering) kijken meer naar deze publicaties dan naar officiële tijdschriften, en omdat nieuwe info hier eerder in komt.
 • Terug tot 1990
 • Geïncorporeerd in WoS
 • Citaties in WoS tellen nu ook de proceedings mee (“this article is citated 288 times in Wos, 26 of those in Conference Proceedings”)

In WoS nu ook:

 • funding acknowlegements. Sinds vorig jaar. apart veld. Analyze results: top auteurs, instituten en disciplines. geen plannen om oude data daarin toe te voegen, maar zou wel kunnen.

WoK tools zijn verbeterden er zijn plannen

 • Citation report. Limiet 10.000 records voor een citation report. Van plan on gecombineerde citation reports te maken over heel WoK
 • Scorecard (komt er aan)
 • Map (visualisatie, ook om bijv trends te laten zien, visualiseren per jaar/auteur bijv. ))

H-index

 • heeft geen vast startpunt in WoS, maar gaat zover terug als je instituut een abonnement heeft (eigenlijk is dat wonderlijk, want daarmee wordt de h-index van WoS ook weer niet uniform )
 • sterk afhankelijk van discipline, vergelijk ze niet onderling
 • afhankelijk van leeftijd auteur en aantal artikelen die deze geschreven heeft, geen rekening met artikelen die heel erg veel invloed hadden
 • gaat alleen omhoog, nooit omlaag, ook al publiceer je niet meer

(nu aan de koffie)

10 commandments of publishing / citation analysis

 1. available data can address question
 2. choose field definitions
 3. whole or fractional counting
 4. require editing (misleading  data,  consider negative and self-citation)
 5. compare like with like (vergelijk geen verschillende disciplines)
 6. use releative measures
 7. recognize skewed nature of citations
 8. obtain multiple measures (citatie patronen: weinig wordt veel geciteerd, veel door weinigen)
 9. confirm data collection relevant to question
 10. ask wheter results are reasonable

Journal of citation reports (JCR)

 • field differences heeft invloed op Impact Factor: normale IF  gaat over 2 jaar impact, maar sommige disciplines  hebben een ander citatie patroon: dan is de 5-jaar impact handiger. In mathematica of geologie bijv is 5-jaar index van een tijdschrift vaak hoger
 • 80% van tijdschriften heeft minder dan 20% self-citatie
 • EigenFactor score toegevoegd, daarmee hangt score niet van tijdschrift af, maar staat ertikel op zich
 • oneigenlijk gebruik van IF. IF is nooit bedoeld als beoordeling van een auteur, maar van een tijdschrift
 • elk instituut heeft eigen behoefte en er worden ook heel verschillende soorten rapporten gemaakt

Relative impact measures

 • journal actual, category, mean percentile
 • ze geven ook ruwe data waarmee mensen zelf statistieken kunnen maken

Incites

 • nieuwe tool, gaat terug tot 1981
 • comparative data: rank and compare countries bijv. Analyseer productie per land per jaar over 5 jaar. Zoek naar trends, laat zien hoe je zelf scoort ten opzichte van de baseline. Lijkt op wat cwts doet, maar ze rekenen ietsje anders. Dat kun je ook voor instituten / universiteiten doen. Benchmarking, vergelijk instituten maar ook: vergelijk performance
 • research performance profile data. Data gaat terug tot 1981 Overzichten.
 • werkt met WoS maar is een apart abonnement
 • in NL heeft alleen Utrecht nog een trial

Wat kun je bijv met Web InCites:
Nagaan ‘What is a researcher’s impact’ en Management informatie

 • van een groep allerlei soorten metrics samenvatten, inzoomen op een auteur.
 • je kunt in een regel zien hoe een artikel scoort en ook wat de te verwachten score is in vergelijking met het tijdschrift en de categorie: dan heb je in een oogopslag een vergelijking van hoe iemand het doet, beter of slechter dan gemiddeld
 • 2nd generation citation counts: indirecte impact.
 • dat kun je ook samenvatten over alle publicaties van een auteur
 • omdat het genormaliseerde getallen zijn, kun je het vergelijken met totaal andere disciplines en zelfs het hele veld in een bepaald land bijv.
 • trend analyse: nagaan of/waarom er een bepaalde daling/stijging  in een bepaalde tijd is. Publication trend / Citation trend
 • analyseer de uitkomsten van samenwerking met andere instituten

ReseacherID

Profiel: creëert een  uniek nummer voor een onderzoeker met daarin naam en instituut etc.  Ook door/voor mensen die niet op WoS geabonneerd zijn, maar als je abonnement hebt, wordt de h-index ook getoond. Deze data kan ook toegevoegd worden aan InCites.  Profielen kunnen ook en masse geproduceerd worden door de bibliotheek bijv. Profiel kan openbaar of privé zijn: als je het openbaar maakt, komt er een lijst met publicaties bij.  Maar die lijsten moeten ze wel zelf bijhouden. Zou wel handiger zijn als ISI een berichtje gaf als ze een nieuwe publicatie van iemand vonden en een seintje gaven om het up-to-date te houden.

Hoe verhoudt het zich tot nationale activiteiten als DAI? Ze vinden wel dat er samengewerkt moet worden, maar blijkbaar is dat dus nog niet het geval. (Metis mensen: actie, neem contact op met hen!)

IDB09: RefWorks at the EUR

Laat een reactie achter

RefWorks at the EUR door Judith Gulpers (Erasmus Universiteit) Judith is vakreferent Filosofie aan de Erasmusuniversiteit.

RefWorks informatie van de EUR.

—-

EUR had een ENDnote licentie en zijn overgegaan naar RefWorks, de redenen:

 • web-based
 • automatische filters en stijlen updates
 • een enkele versie (voor ondersteuning heel prettig)
 • gebruiksvriendelijke interface
 • RefShare: referenties delen bv voor virtual knowledge studio

Alle faculteiten behalve de medische hebben sinds 2009  Refworks. Er zijn nu ruim 800 accounts met ca 160 maandelijkse users.
De ondersteuning leerde via Webinars RefWorks kennen en gebruiken dat  nog steeds. Deze webinars  worden vaak ook als filmpjes in de Helpfunctie opgenomen.
Aan te bevelen voor ondersteuners is: veel zelf uit te proberen en je te abonneren op de Administrator lijst. (NB: ik heb de mensen van RefWorks gevraagd om de archieven van die discussielijst nou eens online te zetten)

Zelf instellen:

 • startpagina
 • toegang voor buiten campus: groepscode geven
 • ruimte voor attachments: iedereen krijg standaard 100 mB, kan tot 5 gB opgehoogd (!)
 • toevoegen van Linkresolver (zij hebben 360 link) voor artikelen)
 • wie mag RefSahre gebruiken (nadeel is dat, als iemand er eenheeft opgezet, je nadien niet kunt zien voor wie het is)
 • ‘favoriete’ importfilters (er zijn honderden en als je je eigen filters bij elkaar zet wordt het veel overzichtelijker)
 • via z39.50 in eigen catalogus zoeken
 • eigen output style maken

PR:

 • website: nieuwsberichten
 • studenten via instructies laten zien (sommigen willen niet dat 1e jaars al instructie krijgen want die moeten leren dat er regels voor citaties zijn)
 • medewerkers: vakreferenten, faculteitsnieuws (daar praktische opmerkingen bij) veel mond-op-mond reclame, ook kritiek

Ondersteuning

 • cursussen: er is al veel maar dat is in engels. Er zijn toch veel mensen die dat in het Nederlands willen (he? Academici in opleiding die moeite met engels hebben?)
 • maandelijkse workshops: veel belangstelling voor. Je kunt max 10 mensen in je 1tje aan
 • weblog: met nieuwe dingen en tips
 • vragen stellen: bij voorkeur aan de virtuele balie van de UB want dan kun je bijhouden wat vraag en antwoord is

Informatievaardigheden:

 • ‘vastleggen info’ en ‘verwijzen en citeren’  is onderdeel van stappenplan (vaak zien EGB nut pas als ze wat verder zijn, niet in het begin van de studie)

Aandachtspunten waar mis ging

 • EndNote zat aanvankelijk bij ICT, RefWorks bij de bibliotheek en daardoor werd de overname van de ondersteuning niet goed opgevolgd: mensen kwamen met hele specifieke problemen en dat is onhandig als je het oude systeem niet kent
 • Write-N-cite installeren op netwerk wilde ICT aanvankelijk niet  (aha, dat hebben wij ook!!)
 • namen in Nederlandse taal(de Jong) hetb is lastig om gebruikers  duidelijk te maken dat jezelf dat nog moet aanpassen
 • PiCarta import filter doet het niet best

Slot

 • implementeren kost veel tijd, voor nieuwe gebruikers is RefWorks gemakkelijker dan Endnote
 • als ondersteuning moet je kennis van alletwee hebben
 • voorbeelden uit praktijk geven helpt
 • meeste reaties waren heel positief, maar sommige heel negatief

Vraag:

 • moet: je betalen voor extra opslagruimte
 • antwoord: niet meer, max is 5 gB per account
 • wat is grootste voordeel boven Zotero?
 • punt is dat dat alleen werkt met Firefox, en wij hebben IE
 • weblog: nu die opnliemn staat, krijg je dan niet veel vragen van externen?
 • soms, niet heel veel

Bibliotheekontwikkelingen in april 2009

3 Reacties

Het was druk in april: we hadden het Congres sociale netwerken waar ik live geblogd heb, en daags daarna de Ugame-Ulearn die via Ustream en Twitter te volgen was, wat we met meer dan 20 mensen regelmatig ook deden (“de boeken eruit” riep iemand, dat kwam aan).  
Methods For Staying Current and Dealing with Information Overload
(presentatie Sarah Houghton-Jan) las ik op de camping, met daarin “work = work and home = home”  tja.. ik leer t nooit … Maar dus wel zodra het kon  gekampeerd, gewandeld en gefietst -Twente ontdekt: het  is daar prachtig- na het koude begin is het voorjaar ineens flink warm.

Citaties

 • WebCite on-demand archiving system for cited webpages / websites, or other kinds of Internet-accessible digital objects . Voornamelijk gericht op auteurs en uitgevers, maar ook door anderen te gebruiken.
 • Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. Matthew E. Falagas et al.  FASEB J.  ‘For citation analysis, Scopus offers about 20% more coverage than Web of Science, whereas Google Scholar offers results of inconsistent accuracy. PubMed remains an optimal tool in biomedical electronic research. Scopus covers a wider journal range, of help both in keyword searching and citation analysis, but it is currently limited to recent articles (published after 1995) compared with Web of Science. Google Scholar, as for the Web in general, can help in the retrieval of even the most obscure information but its use is marred by inadequate, less often updated, citation information’.
 • Pleased to cite you: the social side of citations Charles Oppenheim et al (Res Trends march 2009).

Bibliotheek

 • Nieuw nummer van digbib (voor een groot deel volgeschreven door bloggers)  is uitgedeeld tijdens de #csnr09  en er is nu ook een Twitter:  @DigBib.
 • The Darien Statements on the Library and Librarians. Blyberg “The purpose of the Library is to preserve the integrity of civilization. The Library has a moral obligation to adhere to its purpose despite social, economic, environmental, or political influences. The purpose of the Library will never change. The Library is infinite in its capacity to contain, connect and disseminate knowledge; librarians are human and ephemeral, therefore we must work together to ensure the Library’s permanence. Individual libraries serve the mission of their parent institution or governing body, but the purpose of the Library overrides that mission when the two come into conflict. Why we do things will not change, but how we do them will. A clear understanding of the Library’s purpose, its role, and the role of librarians is essential to the preservation of the Library.”
 • Web 2.0 use by librarians. Noa Aharony(Library & Information Science Research) jan 2009 (abo nodig)
 • Where Are Journals Headed? Why We Should Worry About Author-Pay John Ewing: “To succeed in the author-pay model, a journal must convince enough authors to submit papers and then it must accept enough of them to make money. Price will vie with prestige. The most prestigious journals will charge more and will attract authors who can pay the cost (grants will help).)”
 • Péter Jacsó over tictocs’In spite of some deficiencies, ticTOCs is an excellent free service‘.
 • Regelmatig bezoek aan de bibliotheek helpt tegen vergeetachtigheid, maar hoort wel tot de zeikdingen. Aldus sigmund’s patient.
 • Het magazine versus de blog (Bijgespijkerd) op zoek naar de perfecte combi.
 • E-journals: their use, value and impact (RIN report).
 • Leuk lijstje met wat collega’s handig vinden: CIL2009: Best of the Web.
 • Bibliotheken en archieven niet gelukkig met uitbreiding auteursrecht (VVBAD)  “beslissing van het Europees Parlement om het auteursrecht op geluidsopnamen te verlengen van 50 tot 70 jaar. Deze beslissing hypothekeert erfgoed- en digitaliseringsprojecten en belemmert artistiek hergebruik. Bovenal zal de gewone artiest weinig voordeel halen uit deze verlenging. Vooral supersterren en grote platenmaatschappijen winnen erbij.”

Wetenschap

Februari internet tips via tweets’

1 Reactie

Tsja, februari was een vreemde maand, vooral voor mij privé, maar daarnaast  gebeurde er heel wat:  elders heb ik al bericht over Bibliotheek-, Google – en Twitter / Web 2.0 ontwikkelingen, en een ander deel geshared via Google Reader.
De Prissma excursie naar het Stadsarchief Amsterdam was heel interessant:  de mensen die daar werken hebben een directie die begrijpt waar het over gaat, een verademing!

Wat er verder deze maand in mijn filter is blijven hangen:

Bibliotheek

 • The Value of Libraries: reposting van ’n lijstje artikelen over ROI (oa van Stephen Abrams). Er blijkt zelfs een Library value calculator te zijn
 • De NVB heeft een nieuw nummer van het krantje uitgebracht, ook in PDF op de site, dat is al wat. Maar waarom nou toch niet een weblog gemaakt, met elk artikel er afzonderlijk in… Dat leest prettiger, je hebt een groter bereik, beter archief, betere toegankelijk en kan zelfs meer advertentiekosten binnen halen.

Citatie

 • Reference management programs compared: The Max Planck institute of biochemistry has put together a nice review .
 • Elsevier kondigt een ‘research performance visualization tool’ aan voor 2009 in LCconnect
 • Wow! Talking about well-formed: look at these EigenFactor visualisations
 • The Emerging Engineering Scholar: A Citation Analysis of Theses and Dissertations at Western Michigan University. Leuk artikel in ISTL. Er blijk idd verschil te zijn in citatie patroon van ’t masters en doctoral nivo. Doctoraal blijkt meer terug te vallen op wetenschappelijke publicaties, en master meer op wat op ’t web voorhanden is. Zou het ook met leeftijd te maken hebben: een generatie verschil dus, of enkel met nivo?  ‘Finally, this study provides an interesting contrast between master’s and doctoral students in terms of the accuracy of citations’ en ‘doctoral students must be scholars before they are researchers’ Ja,die ervaren natuurlijk hoe vervelend ’t is als er iets niet klopt. En dan de allerbelangrijkste vraag: ‘where and how are graduate students expected to learn these skills?’

Internet / Research

Lezen / Life hacking

en zo is ’t …

Issue nummers in APA electronic resources style

Laat een reactie achter

De APA heeft in de versie uit 2007 van de APA Style Guide to Electronic Resources een wijziging opgenomen ten opzichte van de eerste druk, zonder daar veel aandacht aan te besteden, omdat ze het niet als een ‘major change’ beschouwden, daar deze weer terugging naar de oorspronkelijk versie 5.

De ‘issue numbers’ dienen volgens de oorspronkelijke versie van de APA Style Guide to Electronic Resources uit 2007 zo opgenomen te worden:

For journal articles, always include the journal issue number (if available) along with the volume number, regardless of whether the journal is paginated separately by issue or continuously by volume. This change in reference style from the fifth edition of the Publication Manual is intended to make the format for journal article references more consistent

en in de revisie (ook van 2007) daarvan staat:

If, and only if, each issue of a journal begins on page 1, give the issue number in parentheses immediately after the volume number (see Example 2, first reference in the APA Style Guide to Electronic References). If a journal or newsletter does not use volume numbers, include the month, season, or other designation with the year, for example (1994, April). (page 2)

Aan een artikel uit een database kun je eigenlijk niet zien, of de paginering over de nummers doorloopt of niet, dus hoe moet je dan dat issue numer toevoegen of weglaten? Je kunt ze net zo goed altijd opnemen, gesteld dat je weet om welk nummer het gaat natuurlijk 😉 . Jammer dat APA daar op terug is gekomen.

In afwachting van editie 6 (o, kreun) keuren ze wel beide versies goed trouwens.

Citaties en research items in januari 2009

1 Reactie

Op het gebied van de citaties analyse heb ik een paar leuke vondsten gedaan afgelopen maand en er is natuurlijk altijd heel veel te doen over research. Een paar items die me de afgelopen maand zijn opgevallen:

Citaties

 • Dit is echt wat zeg, een hele Wiki met vergelijkende informatie over persoonlijke databases: Comparison of reference management software. Voor de gemiddelde gebruiker misschien wat overweldigend, maar heel nuttig
 • Wizfolio is een nieuwe loot en die staat ook in bovenstaande lijst, maar heb ik niet geprobeerd. Is me nog een beetje onduidelijk hoe dat zich verhoudt dat tot zotero / endnote/ refman en of het aan te bevelen is. Ik heb wel wat rondgekeken op het net, maar er ook nog niets verder over gevonden van mensen die er verstand van hebben…
 • Authormapper: an online tool for visualizing scientific research. Mooi hoor, jammer dat dat alleen voor Springer tijdschriften is 😉 Van Scopus heb je natuurlijk de Journal analyzer die ‘het’ over alle vakgebieden doet.

Databases

 • De Scopus HTML Feeds service van Elsevier is een paar weken down geweest: ineens deden ze het weer. bericht erover heb ikzelf niet gekregen
 • Bij Ingentaconnect kun je je hits ook  uitvoeren naar RefMan / EndNote. Mogelijk was die optie al langer aanwezig, maar ik zag hem nu pas
 • Een login voor (Lexis) Nexis NL werkt niet voor (Lexis)Nexis.com. Onhandig hoor!

Lezen

 • The Brave New World: More Digital, Less Physical – ReadWriteWeb ‘this new kind of software proves to the user that the digital world can be superior to the physical one’  — ‘ Our kids are growing up native to this new digital world. To them, the new rules of digital physics are what the rules of physical physics are to us. They take these new rules for granted, because that is just how all our brains work.’

Research

 • OCLC rapport ‘Scholarly Information Practices in the Online Environment‘ Heel interessant. Belangrijkste taak nog steeeds ‘providing the collections and tools needed‘  Alles wordt digitaal en de research bibliotheken dienen onderdeel van die digitale infrastrucuur te zijn/worden. en:  ‘importance of probing and translating activities in research that crosses disciplinary boundaries’ . bibliographic services are poised to continue to support or augment searching, reading, and the cross-cutting activities, while collecting, writing, and collaborating appear disconnected from bibliographic advances.
 • Er is een nieuw Horizon rapport: met als belangrijkste thema’s ‘emerging technologies  Mobiles –  Cloud computing – Geo-everything – The personal web – Semantic-aware apps  –  Smart objects
 • Research summaries by experts? Scitopics van Elsevier. Ik vraag me af of we daar op zitten te wachten? Wat wordt de relevantie of status van de artikelen die daarvoor geschreven worden?
 • Net al vorig jaar is ’t weer tijd voor een Science 2.0 artikel:  ‘Science 2.0: New online tools may revolutionize research‘   dit keer van CBC.news.ca
 • ‘Gebruiker centraal in projecten kennisverspreiding via web, SURFshare biedt onderzoekers en lectoren actieve rol. Ze gaan een 12-tal leuke projecten doen met kennisdisseminatie, verrijkte publicaties en samenwerkingsverbanden
 • The importance of stupidity in scientific research — Schwartz 121 (11): 1771 — Journal of Cell Science. Een aardig artikel, paar citaten:
 • If our ignorance is infinite, the only possible course of action is to muddle through as best we can.
 • First, I don’t think students are made to understand how hard it is to do research. And how very, very hard it is to do important research. It’s a lot harder than taking even very demanding courses.
 • Second, we don’t do a good enough job of teaching our students how to be productively stupid – that is, if we don’t feel stupid it means we’re not really trying.