Data Intelligence For Librarians dag 4 #DI4L

Laat een reactie achter

In de ochtend bespreking van de werkstukken, alleen wat tweetjes aan de hand daarvan opgetekend.

Tweets van @Dymphie

Middag:

1. Juridische aspecten van data. Heiko Tjalsma DANS

Het op internet plaatsen van data heeft allerlei juridische aspecten.

NWO is grootste onderzoeksfinancierder en is serieus bezig om zoveel mogelijk research data ook in open acces te krijgen. Hun aanvankelijke communicatie daarover was nogal onhandig, maar nu zijn de tekenen wel zo dat dat beleid toch wel geïmplementeerd gaat worden. Heeft voortrekkersfunctie, en er wordt als voortrekker gezien.
Rapport commissie Schuyt ‘Zorgvuldig en integer’ (hoe kun je fraude voorkomen)

Rechten:

 • Auteursrecht
 • Databankenrecht
 • Onpersoonlijke geschriftenbescherming
 • Octrooirecht
 • Wet bescherming persoonsgegevens

Publicaties daarover:

Auteurswet

Databanken kunnen ook onder auteursrecht vallen, maar soms zijn ze onbeschermd omdat dat over ‘blote feiten’ gaat. bijv omgevingstemperatuur of wetboeken van de overheid.
Wat eronder valt : dat zijn geen ruwe data meer: die gegevens zijn op een of andere manier bewerkt. Afbeeldingen, grafieken, teksten ed. Er moet een menselijke component bij zijn.
Exploitatierechten kun je overdragen aan uitgever, persoonljkheidsrecht kan niemand je afnemen. Integriteit van een werk instant houden heeft te maken met  persoonlijkheidsrecht.
Copyright vermelden op blog bijvoorbeeld is in Nederland overbodig, want valt onder auteurswet, in Amerika is dat anders. (http://www.copyright.gov/ )
Onderzoekers die een artikel/rapport schrijven: dat is van de organisatie waar ze voor schrijven, maar dat ligt heel gevoelig in geval van universiteiten.

Databankenwet dateert van 1999

Is dus vrij nieuw. Consequentie van definitie is dat vrijwel alles daaronder valt:

een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering;

Wetten zijn in eerste instantie gemaakt ter bescherming van commerciële belangen. Dat geeft nu vaak problemen omdat er andere aspecten bijkomen vanuit welk oogpunt de wet niet gemaakt is.
Belangrijk is te beseffen wie de rechthebbende is: degene die de substantiële investering heeft gepleegd. Op basis daarvan kan NWO claimen dat ze rechthebbende is.
Een databank kan een auteursrechtelijke gegevens bevatten, maar dit hoeft niet.
Je kunt bijv het telefoonboek overschrijven en dat iets anders presenteren: dat maakt het een substantiële investering.

Onpersoonlijke geschriftenbescherming

Biedt zeer beperkte en juridische omstreden bescherming. alleen voor integraal weergeven van databanken of documenten.
Kan ook zonder dat er van een auteur sprake is.

Wet bescherming persoonsgegevens

WBP 2000 gaat over identificeerbare levende personen.
Er zijn allerlei soorten data in toenemende mate van gevoeligheid

 • NAW
 • gezondheid geaardheid ras
 • medische data SOFI nummer

Ook dient men zorgvuldig met persoonsgegevens van overleden personen om te gaan: medische gegevens mag je sowieso niet vrijgeven.
Doelgebonden dingen vragen mag wel: ledenadministratie bijv. Maar die informatie mag niet naar buiten.
Uitzondering voor wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek, anders uitdrukkelijke toestemming van openbaarmaking voor nodig.
De persoonsgegevens mogen ook niet op een manier naar voren komen wanneer je via combinaties van gegeven mensen kunt identificeren.

Vrijheid van meningsuiting vs privacy bescherming : dat clashed nogal.

Portretrecht

Volgt voor uit auteurswet. Je mag niet iemand herkenbaar afbeelden, zonder dat daar toestemming voor is.

Hoe Dans daarmee omgaat is te lezen onder kopje: juridische informatie.

Voor online data-archief EASY 2 contracten: licentie overeenkomst (voor degene die aanlevert) en gebruiksvoorwaarden (voor degene die het gebruikt).
Wat ook meespeelt is op welk grondgebied het staat : Patriot act. Is erg ingewikkeld.

 • VSNU Gedragscode: waar moet ene onderzoeker zich aan houden. Heeft geen sancties

Dans stelt informatie van anderen ter beschikking, maar is niet eigenaar.
Gebruiksvoorwaarden verbindt aan die gedragscode, en alle gebruikers moeten zich registreren. Dat laatste gaat waarschijnlijk wel veranderen.
In de activity log wordt bijgehouden wie de data gebruikt: er zit wel een opt out in. Die opt out is verplicht, anders mogen ze dat niet bijhouden.
Ze gebruiken nog geen Creative commons : CC voor data is nog te vroeg: daarvoor is CC te simpel.
Conflict tussen simpelheid enerzijds en verschillen in nationale wetgevingen en overigen wetten anderzijds.

Bescherming in privacy

Levert nogal een s misverstanden op.
Wetenschappers mogen gegevens als ze restricted zijn wel inzien, maar er alleen geanonimiseerd over publiceren.

Resticted access wordt bij overlijden van de natuurlijke persoon (of ontbinding van de rechtspersoon) open access

Ontwikkeling van Safe Place: is er nog niet maar gaan ze maken voor heel gevoelige persoonlijke data (interviews).

Altijd informed consent.

Aandachtspunten voor Dans:

 • kunnen we eigenlijk niet voor een deel Creative commons toestaan en deels ongeregistreerd inloggen? Voor een aantal datasets maakt het nl helemaal niet uit.
 • commercieel onderzoek publiek-private samenwerking : kan gaan leiden tot meerdere soorten contracten. Als commerciële firma’s meedoen kunnen ze eisen stellen aan toegang, vaak problemen met open acces
 • nieuwe privacy wetgeving: EU wil nu een regelgeving ter vervanging van alle nationale wetten. Ze willen Europese burger beter beschermen tegen giganten op internet (Facebook, Google ed) en verder het bedrijfsleven helpen om bepaalde data gemakkelijk van ene land naar andere land te verhuizen. Is nog niet zeker of het voor wetenschap en erfgoed wel beter zal zijn. Instellingen moetne aangeven dat ze integer met de persoonsdata om zijn gegaan
 • hoe omgaan met kritiek? Bv opmerkingen  dat iets niet klopt in de data. Ze zijn al bezig met reviews.

(Gasten komen binnen: directieleden van DANS en 3TU)

2. Andrea Scharnhorst

van http://scimaps.org/maps/map/design_vs_emergence__127/

Vergelijking Wikipedia categorieën en UDC.

Wikipedia purper = arts
UDC meer wetenschap = groen

Dat soort interfaces zou je kunnen gebruiken bij de catalogi : je krijgt nu lijsten als je in een catalogus zoekt.
Maar veel beter zou  dit soort visualisering zijn, zodat je meteen ziet of je met de juiste termen aan de gang bent.
Om de gebruiker het gevoel te geven dat hij op de juiste manier zijn weg aan het vinden is.
Zo’n soort browser zou je moeten hebben: je ziet het bij de Europeana al een beetje terug.
Maar de data hoort dan wel vorerect te zijn natuurlijk: als de visualisering mooi is, moet de onderliggen de data nog steeds kloppen.

Aqua browser toont de verwante zoektermen, maar meestal ben je met drie klikken al de weg kwijt.

KNOWeSCAPE – The dynamics of information and knowledge landscapes

Knowescapce

3. Front office – Back office model . Madeleine de Smaele / Ingrid Dillo

Riding the wave
How Europe can gain from the rising tide of scientific data
Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data
A submission to the European Commission
October 2010

Poster building the bridge

Backoffie <-> Frontoffice < -> Researchers

(plaatje komt nog)

Certificaten uitreiking en borreltje

—————-

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s