NVB07: KBenP

2 Reacties

KB&P over ‘ De 2e golf van verandering: van digitaal werken naar digitaal denken‘ : dat spreekt me aan, in rap tempo wordt mijn fysieke bibliotheek immers kleiner, omdat ‘alles digitaal’ is. En vaak is dat ook zo. Zelf de services die je verleent spelen zich meer en meer op het elektronische vlak af: als je je baas op bezoek hebt, en hij moppert dat er ook weinig bezoekers komen, kun je hem er fijntjes op wijzen dat de diensten die je verleent immers ook digitaal zijn. En tussendoor blikken op het scherm werpen natuurlijk 🙂 .

(KB&P , zoals aangekondigd, is wel een naam die niet handig is in het Google tijdperk trouwens, vandaar misschien dat ze er zelf KBenP van maken 🙂 .)

Jeroen Tegelaar is de directeur van de KBenP academie. Deze academie heeft een eigen website: welkombijde verandering, maar de naam wijzigt bliksemsnel in winkel… :-). Hijzelf is verhinderd, Tineke IJtsma en Marinka Voorhout doen de presentatie: het KBenPmodel

De digitale wereld is niet morgen maar nu.

 • niet de ICT heeft de wereld veranderd, maar de massale acceptatie daarvan
 • massale keuze voor bepaalde software
 • kennismanagement: is dat nou gekomen of niet
 • digitaal werken is niet hetzelfde als digitaal denken
 • andere manier van werken, fysiek in tijd en vorm, ook flexplekken (minder groot dan aanvankelijk, maar toch nog wel)

De terugtredende overheid, wet- en regelgeving bedrijfsleven, informatievoorziening binnen bedrijven, en de verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht denken zijn huidige algemene trends en ontwikkelingen.

Verschuivingen:

 • meer informatie komt er, maar belang per stukje wordt minder,
 • de metadata wordt belangrijker
 • van tekst naar grafisch
 • van analoog naar digitaal

Hoe gebruik je informatie: Vroeger: bedrijfsvoering – verantwoording – hergebruik – cultuurhistorisch belang. In digitale tijdperk worden bedrijfsproces en informatiehuishouding veel meer geïntegreerd met als resultaat dat de regiefunctiecentaal is komen te staan, digitaal de norm is geworden, en meer onder gezamenlijke verantwoordelijkheid en procesgericht gewerkt wordt.

Hun trapmodel van de digitale omgeving is interessant: zie de powerpoint hierboven.

Alle soorten informatie lopen in elkaar over, worden meer geïntegreerd, informatie is een economisch goed, daarom is er een andere interface nodig, en krijgen werknemers een andere, en de IPer een coachende, rol. Die IPer gaat bijv naar de werkplek toe ter ondersteuning en dat is duidelijk anders dan alleen de beherende rol van die deze vroeger had.

KBenP hebben een veranderplan gemaakt en daarop gebaseerd bieden ze opleidingen aan op 3 niveaus, waarbij ze heel erg de digitale wereld als uitgangspunt nemen. Ze hebben daarover een boekje uitgegeven en delen dat uit.
Ze hebben zelf docenten en huren mensen van aanpalende opleidingen in.

Vraag en opmerking uit publiek:

 • ‘in hoeverre zijn jullie mezelf digitaal? Valt op dat alle stands folders hebben en jullie hebben nu weer een boekje… Als ik morgen naar mijn werk ga dan kan ik dat nergens laten, want we willen dat papier niet meer.’ Dat was een ‘doctor heal thyself’ situatie 🙂 .
 • Nu hebben we nog een hybride situatie: veel mensen printen zaken uit omdat dat gemakkelijker leest. Antwoord: kan ook met leeftijd te maken hebben: de jeugd doet dat misschien niet meer.
 • Tegenwoordig worden zaken als offertes vaak nog wel in druk gestuurd, maar daarnaast verstuurt men ook de digitale versie, omdat de klant dat ook liever in het eigen proces heeft.
 • Moet digitaal doel op zich zijn?
 • Digitaal denken is niet alleen maar voorkomen van prints
 • Er is te weinig aandacht voor ergonomie van applicaties.
 • Digitaal denken is ook een evolutie
 • Gameing toepassen in bedrijven: dat maakthet werken ermee ook aantrekkelijk voor mensen
 • Zet ook hier de gebruiker centraal (en de taak van de academie is dan ook om de rol van de IPer aan te geven)

Beide dames stonden heel leuk en actief in en voor de groep.

2 thoughts on “NVB07: KBenP

 1. Pingback: Nabeschouwing over het NVB jaarcongres 2007 « Dee’tjes

 2. Pingback: NVB jaarcongres 2007 : Vakblog - werken met informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s